افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
بد دهنی‌ها خللی در اراده دولت ایجاد نمی‌کند/ بدخوهان ایران چند هفته دیگر به زباله‌دان تاریخ می‌روند ۰۶ آذر ۱۳۹۹
رییس جمهور روحانی عنوان کرد ؛

بد دهنی‌ها خللی در اراده دولت ایجاد نمی‌کند/ بدخوهان ایران چند هفته دیگر به زباله‌دان تاریخ می‌روند

تعامل سازنده در کنار قدرت ملی مفید است. التماس تعامل سازنده نیست همه به فکرمردم و اینده کشورو ایران و ملت و رفاه ملت باشیم . بد اخلاقی و بد دهنی را رها کنیم بد دهنی ها خللی در اراده دولت ایجادنمی کند.