افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
یکی از دلایل تورم ناترازی نظام بانکی است/گام دوم برای اصلاحات اقتصادی اصلاح نظام بانکداری در کشور است ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس :

یکی از دلایل تورم ناترازی نظام بانکی است/گام دوم برای اصلاحات اقتصادی اصلاح نظام بانکداری در کشور است

در اصلاح قانون بانک مرکزی نقطه نظرات دولت در متن اعمال شده است بنابراین این طرح مورد توافق جمع‌بندی دولت و مجلس است.