افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
رسانه های بیگانه یک فایل تکراری را بازنشر  و خیال می کنند که به سند دسته اول دست یافته اند ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

رسانه های بیگانه یک فایل تکراری را بازنشر و خیال می کنند که به سند دسته اول دست یافته اند

اگر کسی با دقت و منصفانه این فایل صوتی را گوش کند، به فرماندهان سپاه آفرین می گوید که با حساسیت مسائل رخ داده را دنبال می کنند و تلاش می کنند تا سلامت مجموعه حفظ شود.