افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
فرمان مهم امام خامنه ای به سرلشکر باقری در باره مقابله با کرونا/ رزمایش مقابله با احتمال حمله‌ی بیولوژیکی ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

فرمان مهم امام خامنه ای به سرلشکر باقری در باره مقابله با کرونا/ رزمایش مقابله با احتمال حمله‌ی بیولوژیکی

با توجه به قرائنی که احتمال حمله‌ی بیولوژیکی بودن این رویداد را مطرح کرده می‌تواند جنبه‌ی رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید.