افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
سیاست‌های بایدن در قبال ایران از ترامپ خطرناک‌تر است ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا عنوان کرد ؛

سیاست‌های بایدن در قبال ایران از ترامپ خطرناک‌تر است

امروز اقتصاد ملی روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. بنابر‌این حاکمیت واقعاً باید یک تصمیم اساسی در این مورد اتخاذ کند چون با این سیاست‌های دولت قطعاً به نتیجه خاصی نمی‌رسیم و شرایط روز به روز بدتر خواهد شد‌.