افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
دنیا در حال تغییر روند به سمت استقرار حکمرانی جدید اقتصادی است ۱۴ مهر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

دنیا در حال تغییر روند به سمت استقرار حکمرانی جدید اقتصادی است

دولت و مجلس برای تحقق اهداف ما برای حضور پررنگ در سازمان همکاری‌های شانگ‌های باید وارد عمل شوند .