افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
مروجان رهاسازی حوزه‌های اقتصادی کشور در واقع کارگزاران گروه‌های قدرت و ثروت هستند ۰۸ تیر ۱۴۰۱
استاد دانشگاه الزهرا

مروجان رهاسازی حوزه‌های اقتصادی کشور در واقع کارگزاران گروه‌های قدرت و ثروت هستند

افرادی که در محاسبات خود مدعی بودند با حذف ارز ترجیحی افزایش‌ها بین 6 تا 7 درصد خواهد بود امروز شاهد افزایش 200 درصد قیمت کالاهای هستیم.