افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
تحقق هدف حکیمانه امام خامنه ای، متمرکز بر تعیین اولویت برای منابع محدود کشور است ۰۸ فروردین ۱۴۰۱
عضو کمیسیون انرژی مجلس

تحقق هدف حکیمانه امام خامنه ای، متمرکز بر تعیین اولویت برای منابع محدود کشور است

استقلال اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم با تکیه بر دانش بومی و راهبرد تولیدِ دانش‌بنیان با رویکرد اشتغال‌زایی میسر می‌شود.

۱۴ محور قابل بررسی و آسیب شناسی در زمینه شعار سال ۱۴۰۱ ۰۴ فروردین ۱۴۰۱
یادداشت رئیس کل دیوان محاسبات؛

۱۴ محور قابل بررسی و آسیب شناسی در زمینه شعار سال ۱۴۰۱

دیوان محاسبات کشور امیدوار است، با اجرای اقدامات فوق و با ریل‌گذاری مناسب جهت رونق تولید در کشور با لحاظ مؤلفه‌های «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین» محقق گردد.