افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
مهمترین دلیل ناکارآمدی دولت‌ها، ناکارآمدی مدیریت است ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
رئیس بنیاد امید ایرانیان ؛

مهمترین دلیل ناکارآمدی دولت‌ها، ناکارآمدی مدیریت است

اگر ما می توانستیم به جای فرد، جمع را به پاسخگویی مجبور کنیم این مسائل پیش نمی آمد. اگر دولت ها و مدیران حزبی انتخاب می شدند و مجبور بودند به حزب پاسخگو باشند و حزب هم پاسخگوی مردم باشد فردگرایی کاهش می یافت.