افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
تنها راه مبارزه با فساد، خروج انواع بنیادها از اقتصاد است ۰۵ آبان ۱۴۰۱
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا مطرح کرد:

تنها راه مبارزه با فساد، خروج انواع بنیادها از اقتصاد است

متهم اول در بحران کنونی از منظر اقتصادی نظام تصمیم گیری‌های اساسی یا نظام تدبیر و تمشیت امور یا به عبارت امروزی نظام حکمرانی کشور بوده است.