افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
دولت تنها با بستن بخشی از مجاری فساد می تواند معادل دو برابر بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ عایدی داشته باشد ۰۸ دی ۱۴۰۰
فرشاد مومنی در جمع اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

دولت تنها با بستن بخشی از مجاری فساد می تواند معادل دو برابر بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ عایدی داشته باشد

چرا باید برای آن چیزی که بیش از ۳۰ بار در ۳۰ ساله گذشته شکست خورده است شما از همه حیثیت هایتان مایه بگذارید .