افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
برای پاسداری از منافع ملی، همیشه نمی‌توانستم آن گونه که دوست داشتم سخن بگویم ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
دکتر ظریف در پیام خداحافظی:

برای پاسداری از منافع ملی، همیشه نمی‌توانستم آن گونه که دوست داشتم سخن بگویم

شهادت می‌دهم در چهار دهه خدمت در سیاست خارجی جز منافع مردم این مرز و بوم هیچ معیار و سنجه‌ای نداشتم.