افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
باید به دور از  شعار دادن، به خواسته امام خامنه ای مبنی بر جدا کردن اقتصاد ملی از نفت عمل کنیم ۰۷ فروردین ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

باید به دور از شعار دادن، به خواسته امام خامنه ای مبنی بر جدا کردن اقتصاد ملی از نفت عمل کنیم

اگر از خودمان برای ملت و منافع کشور بگذریم، حتماً اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

تصمیم‌ افزایش قیمت بنزین فاقد بنیه کارشناسی و مخاطره آمیز برای کشور است ۲۴ آبان ۱۳۹۸
واکنش فرشاد مومنی به افزایش قیمت بنزین ؛

تصمیم‌ افزایش قیمت بنزین فاقد بنیه کارشناسی و مخاطره آمیز برای کشور است

بنده از نهاد رهبری می‌‍خواهم از دولت بخواهد که به این پرسش‌ها پاسخ دهند که چه میزان درآمد از این منظر حاصل خواهد شد؟ صرف چه اموری می‌شود؟ آیا اعتماد مردم به حاکمیت بیشتر می‌شود؟ آیا رفاه مردم بیشتر می‌شود؟ همچنین بگویند که در چه حوزه‌هایی سوء کارکرد بوجود می‌آید.