افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
دولت باید توضیح دهد در اثر اجرای بودجه1401 اعتماد مردم به حکومت بیشتر می شود یا خیر؟ ۱۲ دی ۱۴۰۰
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دولت باید توضیح دهد در اثر اجرای بودجه1401 اعتماد مردم به حکومت بیشتر می شود یا خیر؟

از موضع یک کارشناس کوچک هشدارهای بزرگی را به کل ارکان حکومت اعلام می دارم و میگویم هر ثانیه اصرار به استمرار روندهای کنونی می تواند برای کشورمان هزینه های غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد.