افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
رویکرد آژانس کاملاً سیاسی و در راستای اهداف آمریکا و دیگر کشورهای غربی است ۲۵ آبان ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی

رویکرد آژانس کاملاً سیاسی و در راستای اهداف آمریکا و دیگر کشورهای غربی است

ایران حسن نیت خود را در قبال آژانس انرژی اتمی نشان داده است اگر به دنبال توافق هستید، از سیاسی کاری دست بردارید.