افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
برای حمله به ایران آمادگی داریم ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
ادعای وزیر جنگ اسرائیل :

برای حمله به ایران آمادگی داریم

حمله به مرسر استریت، که تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی بوده، سومین حادثه این چنینی برای یک کشتی مرتبط با اسرائیل در شش ماه اخیر است.