افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
شاهد اقدامات تخریبی از سوی سعودی ها در به نتیجه رساندن مذاکرات هستیم ۱۱ آبان ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

شاهد اقدامات تخریبی از سوی سعودی ها در به نتیجه رساندن مذاکرات هستیم

ما معتقدیم که عربستان باید جبران کند و حمایت خود را از عوامل اغتشاشگر و کسانی که اغتشاش و خشونت را در ایران تقویت می‌کنند بردارد.