افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
خروج روسیه از شورای کشورهای دریای بالتیک ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

خروج روسیه از شورای کشورهای دریای بالتیک

کشورهای غربی... شورا را برای اهداف فرصت طلبانه خود در انحصار خود درآورده‌اند و در حال برنامه ریزی برای سازماندهی کار آن به ضرر منافع روسیه هستند».