افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 November , 2021
باکو نسبت به برخی حرکت ها مراقب باشد / رژیم صهیونیستی به دنبال بر هم زدن معادلات در منطقه است 02 مهر 1400
انتقاد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از اقدام ضدایرانی جمهوری آذربایجان ؛

باکو نسبت به برخی حرکت ها مراقب باشد / رژیم صهیونیستی به دنبال بر هم زدن معادلات در منطقه است

ایران از کشور دوست و برادر، آذربایجان توقع بیشتری دارد .