افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
امیدی به تصمیمات و مصوبات مجلس برای حل مشکلات اقتصادی نیست ۱۹ آذر ۱۴۰۰
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

امیدی به تصمیمات و مصوبات مجلس برای حل مشکلات اقتصادی نیست

در دوران انتقال دولت دوازدهم به سیزدهم حدود 15 نفر تمام سیمان کشور را خریداری و نرخ سیمان را به صورت یک شبه 5 برابر افزایش می دهند اما ماسفانه هیچ فردی در این رابطه به دادگاه فراخوانده نشد.