افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
اولویت اصلی کشور اقتصاد است/ ما به جای حل مشکلات اقتصادی به موضوعاتی پرداخته ایم که اساسا  اولویت ما نیست ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
علیرضا بیگی در واکنش به لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان در مجلس ؛

اولویت اصلی کشور اقتصاد است/ ما به جای حل مشکلات اقتصادی به موضوعاتی پرداخته ایم که اساسا اولویت ما نیست

اگر مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم کاهش یابد، قطعا بسیاری از تنش هایی هم که در زندگی دارند، کاهش خواهد داشت.