افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
انگلیسی‌ها در صددند با برپایی دادگاه‌ آبان 98جای شاکی و متهم را عوض کنند ۳۰ آبان ۱۴۰۰
عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی

انگلیسی‌ها در صددند با برپایی دادگاه‌ آبان 98جای شاکی و متهم را عوض کنند

هم اقدامات سفیر انگلیس در سال 98 مداخله در امور داخلی ایران بود، هم تشکیل دادگاه‌های ساختگی توسط دولت انگلیس دخالت در امور ایران است.