افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
انقلابی ماندن از انقلابی بودن خیلی مهم‌تر است ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس

انقلابی ماندن از انقلابی بودن خیلی مهم‌تر است

هر کس در جهت اتحاد و کمک و خدمت به ملت اسلامی قدم بیشتری برداشت آن فرد انقلابی است ‌و آن فرد انقلابی مانده است.