افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
تفاوتی میان توافق موقت و توافق جامع وجود ندارد ۱۶ آذر ۱۴۰۰
واکنش اولیانوف روس به اظهارات امیرعبداللهیان

تفاوتی میان توافق موقت و توافق جامع وجود ندارد

ایران دو سند پیشنهادی راجع به لغو تحریم ها و اقدامات هسته ای به طرفین مذاکرات وین ارائه کرده و منتظر دریافت پاسخ است.