افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
ناکامی در خرابکاری علیه یکی از زیر مجموعه‌های سازمان انرژی اتمی ۰۳ تیر ۱۴۰۰
صبح امروز صورت گرفت؛

ناکامی در خرابکاری علیه یکی از زیر مجموعه‌های سازمان انرژی اتمی

پیگیری برای شناسایی عوامل این موضوع در حال انجام است.

فرضیه تروریستی بودن انفجار بیروت وجود دارد /ماده نیترات نیاز به ۲۲۰ درجه حرارت برای آتش گرفتن دارد ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
یک منبع قضایی لبنانی عنوان کرد ؛

فرضیه تروریستی بودن انفجار بیروت وجود دارد /ماده نیترات نیاز به ۲۲۰ درجه حرارت برای آتش گرفتن دارد

یک منبع قضایی لبنانی گفت که دامنه تحقیقات قضایی در خصوص انفجار بیروت افزایش یافته و جز کارمندان عادی مقامات بلندپایه را نیز شامل می‌شود.