افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
منتظر اقدامات زودهنگام ما باشید ۱۷ فروردین ۱۴۰۱
روسیه خطاب به کشورهای غربی:

منتظر اقدامات زودهنگام ما باشید

کشورهای اروپایی باید تمام مسئولیت و تبعات منفی این اقدام غیردوستانه را پذیرا باشند.