افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
نگران افزایش قیمت‌ها بعد از برداشته شدن ارز ترجیحی هستیم ۰۲ آذر ۱۴۰۰
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ؛

نگران افزایش قیمت‌ها بعد از برداشته شدن ارز ترجیحی هستیم

دولت اگر سیستم مانیتورینگ قوی برای شناسایی دهک های نیازمند دریافت یارانه دارد ابتدا ۱۰۰ رانت خوار ارز ترجیحی را شناسایی کند.