افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
آغاز واریز یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
با پایان سخنان رئیس‌جمهور

آغاز واریز یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی

آغاز واریز یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی