افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
جنجال‌های رسانه‌ای اخیر مشخصا خط رسانه‌ای دشمن و متاسفانه برخی دنباله‌های سیاسی داخلی است ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران

جنجال‌های رسانه‌ای اخیر مشخصا خط رسانه‌ای دشمن و متاسفانه برخی دنباله‌های سیاسی داخلی است

بدون شک سیاست مدیریت شهری در تهران کمک به قوای سه گانه و خدمت بی منت به مردم عزیزمان خواهد بود.