افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
میلیون‌ها نفر عضو فعال فضای مجازی هستند و نسبت به این موضوع حساس هستند ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
عضو کمیسیون طرح صیانت

میلیون‌ها نفر عضو فعال فضای مجازی هستند و نسبت به این موضوع حساس هستند

بنده به عنوان عضوی از این کمیسیون بنا ندارم با نگاه غیر کارشناسی به این طرح رای دهم. در جلسات کمیسیون شرکت می‌کنم و از حق مردم دفاع خواهم کرد.