افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
در انتخابات نبایدحرف‌های زرد و بی‌فایده برجسته شود/همه چیز با بخشنامه و قانون حل نمی‌شود/ تجربه موفق گروه‌های جهادی می‌تواند مورد استفاده دستگاه اجرایی دولت برای مدیریت کشور باشد ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاندیدای سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد:

در انتخابات نبایدحرف‌های زرد و بی‌فایده برجسته شود/همه چیز با بخشنامه و قانون حل نمی‌شود/ تجربه موفق گروه‌های جهادی می‌تواند مورد استفاده دستگاه اجرایی دولت برای مدیریت کشور باشد

هوشمندی یعنی اگر در جامعه ویژگی‌های ممتاز فرهنگی وجود دارد، آن را تبدیل به سرمایه کرد و بدور از شعار و با استفاده از سازوکارهای اجرایی این سرمایه را برای حل مشکلات کشور به کار گرفت.