افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
شروط پوتین را نپذیرید جهنم در انتظار جهان است ۲۵ تیر ۱۴۰۱
رئیس جمهور صربستان :

شروط پوتین را نپذیرید جهنم در انتظار جهان است

ما باید درک کنیم که وقتی یک جنگ جهانی رخ می دهد، این بحث را که این یک جنگ منطقه ای یا محلی است را کنار بگذاریم.