افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
نتیجه یک پیشنهاد به تهران ارسال موشک های دوربرد به روسیه را متوقف کرد ۲۲ آبان ۱۴۰۱
ادعای مشاور زلنسکی:

نتیجه یک پیشنهاد به تهران ارسال موشک های دوربرد به روسیه را متوقف کرد

اقدام ایران، غیر از فشارهای وارده به تهران، نتیجه «یک پیشنهاد معین» بود که تهران نمی‌توانست از آن صرف ‌نظر کند.