افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
متعهد بودن و انقلابی بودن باید از شاخص‌های مهم مسئولین آموزش و پرورش باشد ۰۲ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی

متعهد بودن و انقلابی بودن باید از شاخص‌های مهم مسئولین آموزش و پرورش باشد

محتوای کتب درسی باید با فرهنگ و نیازهای جامعه مرتبط باشد.