افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
حل مساله ناترازی گاز نه یک راهکار، بلکه نیاز به اقداماتی چندگانه دارد ۲۷ دی ۱۴۰۱
رییس مرکز پژوهش های مجلس

حل مساله ناترازی گاز نه یک راهکار، بلکه نیاز به اقداماتی چندگانه دارد

فرهنگ‌سازی عمومی برای مصرف بهینه انرژی و در این میان، اقدامات ناظر به فرهنگ‌سازی عمومی بایستی به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد

توجیهی برای افزایش قیمت برق نداریم ۰۹ مهر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد ؛

توجیهی برای افزایش قیمت برق نداریم

چگونه مردم در فصل تابستان که ۲ الی ۴ ساعت در ساعات اوج مصرف با قطعی برق مواجه بودند، دو برابر الگوی مصرف برق استفاده کرده اند که امروز با افزایش قیمت مواجه شوند.