افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
دلیل افزایش قیمت‌ها، نشات گرفته از سوء مدیریت است/توضیحات وزیر درباره افزایش قیمت‌ها قانع کننده نبود ۲۹ آذر ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ؛

دلیل افزایش قیمت‌ها، نشات گرفته از سوء مدیریت است/توضیحات وزیر درباره افزایش قیمت‌ها قانع کننده نبود

هنر مدیر این است که در مواقع حساس و بحرانی، بتواند بازار را مدیریت کند.