افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
در شرایط کنونی حمایت از طالبان به نفع منافع ملی است /  روی کار آمدن طالبان با حمایت قاطع پاکستان انجام شده است ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد ؛

در شرایط کنونی حمایت از طالبان به نفع منافع ملی است / روی کار آمدن طالبان با حمایت قاطع پاکستان انجام شده است

تشکیل امارت اسلامی طالبان جدید می‌تواند با یک اداره درست و قطع مسیر فساد در حکومت، شرایط مردم خود را بهبود بخشد و ادعای این گروه را در تشکیل امارت اسلامی طالبان جدید به حقیقت نزدیک نماید .