افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
توجه به ظرفیت درونی، اسلحه تحریم را از کار می‌اندازد ۰۹ خرداد ۱۴۰۱
امام خامنه ای در دیدار رئیس‌جمهور تاجیکستان :

توجه به ظرفیت درونی، اسلحه تحریم را از کار می‌اندازد

هر دو کشور از گسترش تروریسم و رشد گروههای تکفیری در این کشور نگران هستند و ما معتقدیم که آقایانی که اکنون در افغانستان بر سر کار هستند باید بتوانند با یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه‌ها استفاده کنند.