افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 September , 2022
حضور امام جمعه اسالم با پوشش نظامی و سلاح به دوش در نماز جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸

حضور امام جمعه اسالم با پوشش نظامی و سلاح به دوش در نماز جمعه

خدا خواست تا سردار قاسم سلیمانی زنده بماند و داعش را که در مقطع حساس تاریخ اسلام به وجود آمد، نابود کند.