افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
جوانترین امام؛ مظهر جودو بخشش ۲۰ تیر ۱۴۰۰

جوانترین امام؛ مظهر جودو بخشش

روایت است اگر ایشان را در محضر امام رضا (ع)را قسم دهی‌یا حضرت رضا (ع)را به این همام سوگند دهی تمام حوائج رفع می شود