افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
من واقعاً در خصوص حوادثی که واقع می شود ناراحتم و دلم می سوزد/ ما باید از امام عسکری علیه‌السلام بیاموزیم و یاد بگیریم ۱۶ مهر ۱۴۰۱
 آیت الله سید جواد علوی بروجردی

من واقعاً در خصوص حوادثی که واقع می شود ناراحتم و دلم می سوزد/ ما باید از امام عسکری علیه‌السلام بیاموزیم و یاد بگیریم

ما هم سعی کنیم برای این مردم پدری کنیم. اگر این پدری را بکنیم، اگر پدری داشته باشیم، انفصال پیدا نمی شود. اگر پدری کنیم، مردم از ما جدا نمی شوند.