افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
مسئولیت در نظام اسلامی یک امتیاز نیست یک وظیفه است ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
دکتر قالیباف در صحن علنی:

مسئولیت در نظام اسلامی یک امتیاز نیست یک وظیفه است

برای جراحی برخی مسائل عمده باید آمادگی داشته باشیم و هزینه آن را هم بپردازیم و در همین راستا ما نمایندگان مردم و کارگزاران کشور باید در پذیرش فشار و هزینه‌ دادن برای اصلاح پیش قدم باشیم.