افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
قبل از نگرانی برای مشارکت مردم باید نگران کارآمدی نظام اداری بود ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
آیت الله رییسی در آیین تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (س)؛

قبل از نگرانی برای مشارکت مردم باید نگران کارآمدی نظام اداری بود

اگر نظام اداری کارآمدی خود را نشان دهد، امید، نشاط و مشارکت را در بین مردم تضمین کرده است.