افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
ما هنرمان باید این باشد که بتوانیم این کشور را با وجود همه عقاید و تفکرات، اداره کنیم/حذف جناح‌ها یک رویکرد کاملاً شکست خورده است ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
مرضیه وحید دستجردی ؛

ما هنرمان باید این باشد که بتوانیم این کشور را با وجود همه عقاید و تفکرات، اداره کنیم/حذف جناح‌ها یک رویکرد کاملاً شکست خورده است

متأسفانه در قضیه تأیید صلاحیت‌ها قدری تندروی شده است.

مجلس یکی از مهمترین ارکان برای تحقق تحول در حکمرانی با قانونگذاری، سیاستگذاری و نظارت است ۲۸ آذر ۱۴۰۰
رئیس مجلس شورای اسلامی

مجلس یکی از مهمترین ارکان برای تحقق تحول در حکمرانی با قانونگذاری، سیاستگذاری و نظارت است

ما سربلندی ملتبزرگ ایران را می خواهیم و همه دست به دست هم می دهیم تا یک اتفاق بیفتد و آن کارآمدی دین در جامعه است.

کارنامه مهم‌تر از هرگونه ادعّا، شعار و حتی برنامه است /کنار مردم بودن افتخار و آبروی ماست ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
دکتر قالیباف در صحن علنی مجلس :

کارنامه مهم‌تر از هرگونه ادعّا، شعار و حتی برنامه است /کنار مردم بودن افتخار و آبروی ماست

امروز باید هر کسی که دوستدار ایران و هر کسی که نگران سرنوشت نسل آینده و فرزندان این آب و خاک است، در انتخابات مشارکت کند.