افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
دنیای ما روزگار آمیخته شدن راست و دروغ است/نگذاریم بدی ها و زشتی ها خوراک جان و روح ما شود ۱۶ فروردین ۱۴۰۲
سید حسن خمینی در دیدار با کارکنان مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛

دنیای ما روزگار آمیخته شدن راست و دروغ است/نگذاریم بدی ها و زشتی ها خوراک جان و روح ما شود

در این دورانی که هرکس هرچه می‌خواهد می‌گوید و دروغ و راست به هم آمیخته است، اول از همه انسان باید برای خودش فیلتر بگذارد تا گرفتار هر سخنی نشود.