افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
علت فائق نیامدن به مسائل و مشکلات اقتصادی فاصله گرفتن از مبانی انقلاب است ۲۲ بهمن ۱۴۰۰
رئیس مجلس در سخنرانی پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد مقدس

علت فائق نیامدن به مسائل و مشکلات اقتصادی فاصله گرفتن از مبانی انقلاب است

امروز باید عرض کنم در عرصه اقتصادی بلکه نیازمند یک تحول در نظام اداری و حکمرانی و اجرایی کشور هستیم.