افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
این دینی که برای حیوان آبرو قائل است، آیا برای بشر حرمت قائل نیست؟!/ هیچ حقی را نباید از مردم کم گذاشت ۲۳ آذر ۱۴۰۱
حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی ؛

این دینی که برای حیوان آبرو قائل است، آیا برای بشر حرمت قائل نیست؟!/ هیچ حقی را نباید از مردم کم گذاشت

مردم ایران، مردمی بزرگ و بزرگ زاده هستند و باید حرمتشان حفظ شود.

هیچ تازیانه ای دردناکتر از فقر نیست /  با اختلاس و نجومی بگیران، اقتصاد ساخته نمی شود/ مسئولان تدبیر کنند ۲۱ مهر ۱۴۰۱
مرجع بزرگ جهان تشیع ؛

هیچ تازیانه ای دردناکتر از فقر نیست / با اختلاس و نجومی بگیران، اقتصاد ساخته نمی شود/ مسئولان تدبیر کنند

انسان باید از خدا بخواهد در مسیر دین ثابت قدم بماند طوری که نه حوادث او را بلغزاند نه شیطان او را فریب دهد.