افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
حاکمیت باید شنیده‌شدن مطالبات مردم را از مساجد مغتنم شمرده و حتی آن را تشویق و حمایت کند ۰۹ آبان ۱۴۰۱
خلاصه‌ای از یک گفت‌وگوی پژوهشی؛

حاکمیت باید شنیده‌شدن مطالبات مردم را از مساجد مغتنم شمرده و حتی آن را تشویق و حمایت کند

امروز شرایط سیاسی که در جامعه می‌بینیم، یکی از پیامدهای منفی خالی شدن مسجد است و اگر به همین منوال پیش برود، هر حادثه‌ای که در جامعه پیش می‌آید، می‌تواند دشمن را علیه ما فعال کند.

در همه موضوعاتی که مردم دغدغه داشته باشند، ورود می‌کنم ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
آیت‌الله رئیسی :

در همه موضوعاتی که مردم دغدغه داشته باشند، ورود می‌کنم

بیکاری یک جوان و ناله یک بی‌نوا، مشکل یک بانوی سرپرست خانواده، مساله یک کارگر دغدغه من است.