افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
امام خشم فرو خورده مراد شیعه و اهل سنت ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

امام خشم فرو خورده مراد شیعه و اهل سنت

کاظمین مدفن هفتمین امام معصوم شیعیان است و نکته قابل تامل آن است که حرم مطهر این امام معصوم محل عرض حاجت غیر شیعیان نیز می باشد چه بسیار اهل سنتی که با اعتقاد به باب الحوائج بودن این امام معصوم مکتب شیعه دست به دامان ایشان برای مشکل گشایی می شوند.

قبله حاجات ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

قبله حاجات

در عین آنکه انسانی رئوف و مهربان بود، در برابر طاغیان سرکش، خشمگین و در عین آنکه استاد پارسایان بود، یکه تاز میدان جهاد و عرصه سیاست بود.