افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
مردم اگر نخواهند امر به معروف شوند، چه کسی را باید ببینند؟ ۲۰ مهر ۱۴۰۱
وزیر میراث فرهنگی ؛

مردم اگر نخواهند امر به معروف شوند، چه کسی را باید ببینند؟

در مورد ستاد امربه معروف توئیت زدم و مورد گلایه قرار گرفتم، که چرا این نهاد مقدس را تضعیف می کنم!